Grand opening, up to 15% off all items. Only 3 days left

Ministerineuvoston Malijetin tiedonanto keskiviikkona 13. huhtikuuta 2016 Bamako Mali

Ministerineuvosto kokoontui varsinaiseen istuntoonsa keskiviikkona 13. huhtikuuta 2016 Koulouban palatsin neuvotteluhuoneessa pääministeri Modibo KEÏTAn johdolla.

Katsottuaan esityslistan kohdat ministerineuvosto:

- hyväksytyt tekstiluonnokset;

- sovitut tapaamiset;

- ja kuuli yhteydenottoja.

LAINSÄÄDÄNTÖTOIMENPITEISTÄ:

ALUEHALLINTOMINISTERIÖN NIMEKSESSÄ:

Aluehallintoministerin selonteosta ministerineuvosto hyväksyi lain, jolla valtuutetaan 4. huhtikuuta 2016 annetulla asetuksella nro 2016-0217/P-RM julistetun hätätilan jatkaminen

4. huhtikuuta 2016 annetulla asetuksella nro 2016-0217/P-RM julistettu hätätila 10 päivän ajaksi päättyy 14. huhtikuuta 2016 keskiyöllä.

Perustuslain 72 artiklan määräysten mukaisesti sen pidentäminen yli kymmenen (10) päivän on sallittava lailla.

Hyväksytty lakiehdotus kuuluu tähän kehykseen. Se jatkaa julistettua hätätilaa 15.7.2016 keskiyöhön asti.

Sen hyväksyminen mahdollistaa terrorismin ja muiden ihmisten ja heidän omaisuuden turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjunnan jatkamisen koko kansallisella alueella.

ULKOMAINMINISTERIÖN, KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN JA AFRIKAN INTEGRAATIOINTIIN OSALTA:

Ulkoasiainministerin, kansainvälisen yhteistyön ja Afrikan yhdentymisen ministerin raportin perusteella ministerineuvosto hyväksyi lakiesityksen, jolla valtuutetaan Ijaran palvelusopimuksen ratifiointi ja Jeddassa 6. maaliskuuta 2016 allekirjoitettu Istisna'a. Malin tasavallan hallitus ja Islamic Development Bank (IDB) liittyen Kabalan juomavesihankkeen toiseen vaiheeseen.

Kabalan juomavesihankkeen toisen vaiheen rahoituksesta Islamic Development Bank (IDB) allekirjoitti 6. maaliskuuta 2016 Jeddassa Malin tasavallan hallituksen kanssa:

- Ijara-palvelusopimus, jonka arvo on 5 miljoonaa 485 tuhatta 806 euroa eli noin 3 miljardia 609 miljoonaa 082 tuhatta 894 CFA-frangia;

- ja Istisna’a-sopimus, jonka arvo on 45 miljoonaa 500 tuhatta 535 euroa eli noin 29 miljardia 934 miljoonaa 562 tuhatta 500 CFA-frangia.

Kabalan juomavesihanke kattaa Niger-joen oikealle rannalle Kabalaan asennetun vedenkäsittelylaitoksen ja vedenoton, jakeluverkkojen, vesialtaiden, pumppuasemien, taloliitäntöjen ja julkisten rakentamisen. suihkulähteitä.

Projektitoimintojen toteuttaminen edistää juomaveden tuotanto-, varastointi- ja jakelukapasiteetin parantamista Bamakossa.

Ratifiointi on välttämätön vaihe näiden sopimusten voimaantulon kannalta.

YKSITYISTOIMENPITEISTÄ:

Ministerineuvosto teki seuraavat nimitykset:

ULKOMAINMINISTERIÖN, KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN JA AFRIKAN INTEGRAATIOINTIIN OSALTA:

- Projektipäällikkö:

Hra Baréma BOCOUM, valmistunut kansainvälisistä suhteista

ELA- JA KALASTUSMINISTERIÖN OSALTA:

- Projektipäällikkö:

Madame Tiouta TRAORE, toimittaja-johtaja

KIRJALLISTA VIESTINTÄTOIMENPITEET LUKUSA:

ULKOMAINMINISTERIÖN, KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN JA AFRIKAN INTEGRAATIOINTIIN OSALTA:

Ministerineuvosto pani merkille ulkoasiainministerin, kansainvälisen yhteistyön ja Afrikan yhdentymisen ministerin raportin kirjallisen tiedonannon, joka koski Afrikan maiden valtion- ja hallitusten päämiesten konferenssin 26. varsinaisen istunnon päätelmiä. Union (AU), pidettiin 30. ja 31. tammikuuta 2016 Addis Abebassa, Etiopiassa.

Afrikan unionin 26. säännölliseen huippukokoukseen osallistui useita valtionpäämiehiä, mukaan lukien tasavallan presidentti Ibrahim Boubacar KEITA, ja mukana oli vahva valtuuskunta.

Se tarkasteli muun muassa Rauhan ja turvallisuusneuvoston (PSC) raporttia sen toiminnasta, rauhan ja turvallisuuden tilannetta Afrikassa.

Tässä huippukokouksessa tasavallan presidentti toisti vakaan ja täydellisen päättäväisyytensä panna täytäntöön Algerin prosessin tuloksena syntynyt rauhan ja sovinnon sopimus Malissa ja muistutti hallituksen jo toteuttamista toimenpiteistä ja toimista tähän suuntaan.

Afrikan unionin valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksen 26. varsinainen istunto:

- kehotti malilaisia ​​osapuolia jatkamaan ponnistelujaan päättäväisesti ja hyvässä uskossa Algerin prosessin tuloksena olevan rauhan ja sovinnon sopimuksen täytäntöönpanemiseksi Malissa;

- kehotti kansainvälistä yhteisöä jatkamaan ja tehostamaan taloudellista tukeaan meneillään oleville tämänsuuntaisille ponnisteluille ja tuomitsi jyrkästi Maliin kohdistuvat terrori-iskut;

- toisti tukensa Yhdistyneiden Kansakuntien moniulotteiselle integroidulle vakautusoperaatiolle Malissa (MUNISMA) ja sen joukkoja lähettäville maille.

Mali valittiin saman istunnon aikana AU:n komission jäsenten valinta- ja vaaliprosessin ohjaamisesta vastaavan tilapäisen ministerikomitean varapuheenjohtajaksi heinäkuussa 2016.

YMPÄRISTÖ-, SANITAARIO- JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN OSALTA:

Ministerineuvosto pani merkille ympäristö-, sanitaatio- ja kestävän kehityksen ministerin raportin kirjallisen tiedonannon muistiosta, joka koski Noumoubougoun lopullisen tiivistetyn ja valvotun kaatopaikan (DCC) rakentamisen päätökseen saattamista.

Lopullisen kaatopaikan puute erityisesti Bamakon kaupungissa on johtanut anarkkisten kauttakulkuvarikkojen lisääntymiseen.

Ministineuvosto hyväksyi 25. kesäkuuta 2003 Bamakon piirin kiinteän jätteen käsittelystrategian tämän puutteen korjaamiseksi.

Se kattaa raskaan infrastruktuurin, erityisesti valvottujen tiivistettujen kaatopaikkojen, rakentamisen.

Tienfalan maaseutukunnassa sijaitsevan Noumoubougoun lopullisen tiivistetyn ja valvotun kaatopaikan (DCC) rakentaminen on aloitettu tähän suuntaan.

Tomaan rakennustyön ensimmäinen vaihe tehtiin vuosina 2005-2014 ja se keskittyi erityisesti suojakennon A rakentamiseen jätteiden hautaamista varten ja kahden (02) altaan rakentamiseen huuhtoutumisveden varastointia ja haihduttamista varten. .

Tämä kirjallinen tiedonanto liittyy lopullisen tiivistetyn ja valvotun kaatopaikan (DCC) rakentamisen loppuun saattamiseen.

Työ koskee muun muassa A-kennon käyttöönottoa sekä kahden muun jätesäiliö- ja hautakammion rakentamista.

Se sisältää myös olemassa olevien altaiden laajentamisen ja parantamisen.

Valmistustyöt mahdollistavat jätteiden kuljettamisen Noumoubougouhun ja anarkkisten esiintymien poistamisen Bamakosta.

Se mahdollistaa myös väestön elinympäristön parantamisen, julkisen jätteenkäsittelyn ja -turvallisen palvelun perustamisen sekä työpaikkojen luomisen jätteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen kautta.

Noumoubougoussa sijaitsevan lopullisen tiivistetyn ja valvotun kaatopaikan (DCC) rakentamisen loppuun saattamisen kustannukset ovat arviolta 5 miljardia 930 miljoonaa 746 tuhatta 345 CFA-frangia.

SIJOITUSTEN EDISTÄMISMINISTERIÖN JA YKSITYISEN SEKTORIN KOHTA:

Investointien ja yksityisen sektorin edistämisestä vastaavan ministerin raportista ministerineuvosto pani merkille kirjallisen tiedonannon, joka koski kansallista mikrorahoituksen kehittämispolitiikkaa ja sen toimintasuunnitelmaa (PNDMF /PA) 2016- 2025.

Mikrorahoitus pyrkii tarjoamaan pienituloisille kotitalouksille pysyvän pääsyn laadukkaisiin rahoituspalveluihin kohtuuhintaan, jotta ne voivat rahoittaa tuloja tuottavaa toimintaa, kerätä omaisuutta, vakauttaa kulutusmenojaan ja suojata riskeiltä.

Tämän rahoituspalvelun toteuttaminen Malissa on ollut useiden kansallisten strategioiden aiheena, joista viimeinen kattoi ajanjakson 2008–2012.

Malin mikrorahoitusalan institutionaalisen kehyksen arviointi joulukuussa 2014 paljasti:

- 126 hajautetun rahoitusjärjestelmän ja 1 000 listatun palvelupisteen olemassaolo;

- kokonaisvarallisuuden saatavuus arviolta yli 103 miljardia CFA frangia;

- 2 274 välittömän työpaikan luominen;

- oman pääoman olemassaolo arviolta 17,6 miljardia.

Näistä merkittävistä indikaattoreista huolimatta Malin mikrorahoitussektorilla on edelleen toimintahäiriöitä, jotka vaarantavat monien hajautettujen rahoitusjärjestelmien elinkelpoisuuden ja taloudellisen tasapainon.

Kansallinen mikrorahoituksen kehittämispolitiikka on käynnistetty näiden toimintahäiriöiden korjaamiseksi.

Sen tavoitteena on lisätä taloudellista osallisuutta ja parantaa väestön elinoloja.

Se on rakennettu seuraavien strategisten akselien ympärille:

- mikrorahoitusalan puhdistaminen ja valvonnan parantaminen;

- edistää laajaa ja monipuolista rahoituspalvelujen saatavuutta ja suojella asiakkaiden etuja;

- hajautettujen rahoitusjärjestelmien ympäristön ja valmiuksien parantaminen;

- tehostaa mikrorahoitusalan edistämistä ja valvontaa.

Kansalliseen mikrorahoituksen kehittämispolitiikkaan liittyy vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelma, jonka taloudellinen vaikutus on arviolta 36 miljardia 11 miljoonaa CFA-frangia.

Sen rahoituksen tarjoavat valtio sekä tekniset ja taloudelliset kumppanit.

Bamako, 13. huhtikuuta 2016.

Hallituksen pääsihteeri,

Madame DIAKITE Fatoumata N’DIAYE Kansallisen ritarikunnan komentaja

Lähde: Presidenttikunta

Related Articles

10 tapaa pysyä turvassa, kun asut yksin

10 tapaa pysyä turvassa, kun asut yksin

Hôtels, restaurants : les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés

Hôtels, restaurants : les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés

Comment bien dessiner une rose : nos méthodes

Comment bien dessiner une rose : nos méthodes

« J’étais une pourriture le soir et un bon flic le matin » : rencontre avec « Haurus », le policier-voyou de la DGSI

« J’étais une pourriture le soir et un bon flic le matin » : rencontre avec « Haurus », le policier-voyou de la DGSI