Grand opening, up to 15% off all items. Only 3 days left

Porton sosiaalihuippukokous: mitä tavoitteita Euroopan unionilla on vuoteen 2030 mennessä?

Vuonna 2017 Euroopan johtajat kokoontuivat hyväksymään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin (EPSR), joka sisälsi 20 periaatetta, jotka ohjaavat Euroopan sosiaalista toimintaohjelmaa.

Porton sosiaalinen huippukokous pidettiin 7. ja 8. toukokuuta 2021 Portugalin Euroopan unionin (EU)-puheenjohtajuuskaudella. Se kokosi yhteen jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehet, Euroopan komission puheenjohtajan ja sosiaalialalla toimivaltaiset komission jäsenet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen sekä poliittisten ryhmien edustajat. Euroopan parlamentti, Euroopan työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Poliittisen sysäyksen lisäksi tämä sosiaalialan huippukokous mahdollisti EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden lisäksi myös yritysten, ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan sitoutumisen EPSR:n täytäntöönpanoon.

Related Articles

10 tapaa pysyä turvassa, kun asut yksin

10 tapaa pysyä turvassa, kun asut yksin

Hôtels, restaurants : les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés

Hôtels, restaurants : les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés

Comment bien dessiner une rose : nos méthodes

Comment bien dessiner une rose : nos méthodes

« J’étais une pourriture le soir et un bon flic le matin » : rencontre avec « Haurus », le policier-voyou de la DGSI

« J’étais une pourriture le soir et un bon flic le matin » : rencontre avec « Haurus », le policier-voyou de la DGSI