Grand opening, up to 15% off all items. Only 3 days left

Stáž: jaká je výše vašeho příspěvku v roce 2022?

Autor:Etienne Gless,publikováno 6. ledna 20224 min

Minimální výše bonusu vypláceného stážistům se v roce 2022 nezvýší. L'Etudiant vysvětluje, proč nebyl zvýšen, zatímco minimální mzda byla revidována mírně nahoru, aby kompenzovala vysokou inflaci.

Získal jste v rámci studia praxi? V roce 2022 budete i nadále dostávat stejnou minimální náhradu jako v roce 2021, tj. 3,90 eur čistého za hodinu.

Proč tento nedostatek přecenění, když byl SMIC v posledních měsících dvakrát přehodnocen, aby se vyrovnal s inflací, která ničí kupní sílu? Z důvodů metody výpočtu: přecenění SMIC závisí na indexu spotřebitelských cen domácností. Příspěvek na stáž se vypočítává podle stropu sociálního zabezpečení. Vláda však rozhodla nařízením z 15. prosince 2021 tento strop nezvyšovat.

Příspěvek je splatný, pokud stáž trvá dva měsíce nebo déle

Zaměstnavatel, který vás ubytuje na stáži na dobu delší než dva měsíce (tj. 44 dní při 7 hodinách denně) během v kalendářním nebo vysokoškolském roce vám musí povinně vyplatit příspěvek na stáž, zvaný „gratifikace“.

Musí vám být vyplácena každý měsíc a její výše je stanovena ve smlouvě o stáži podepsané vámi, vaší vzdělávací institucí a organizací nebo společností, která vás hostí. V závislosti na oboru činnosti stanoví oborová smlouva nebo kolektivní smlouva minimální výši náhrady za stáž.