Grand opening, up to 15% off all items. Only 3 days left

Стаж: какъв е размерът на вашата надбавка през 2022 г.?

От Етиен Глес, публикувано на 06 януари 20224 мин.

Минималният размер на бонуса, изплащан на стажантите, няма да се увеличи през 2022 г. L'Etudiant обяснява защо не е увеличен, докато минималната заплата е преразгледана леко нагоре, за да компенсира високата инфлация.

Получихте ли стаж като част от обучението си? Ще продължите да получавате същата минимална компенсация през 2022 г., както през 2021 г., т.е. 3,90 евро нето на час.

Защо тази липса на преоценка, когато SMIC беше преоценен два пъти през последните месеци, за да се справи с инфлацията, която изяжда покупателната способност? По причини, свързани с метода на изчисление: преоценката на SMIC зависи от индекса на потребителските цени на домакинствата. Помощта за стаж се изчислява според осигурителния таван. Правителството обаче реши с постановление от 15 декември 2021 г. да не увеличава този таван.

Помощта се дължи, ако стажът продължава два месеца или повече

Работодателят, който ви приема за стаж за период от повече от два месеца (т.е. 44 дни по 7 часа на ден) по време на календарната или университетската година задължително трябва да ви изплати надбавка за стаж, наречена "отплата".

Трябва да ви се изплаща всеки месец и размерът му е определен в договора за стаж, подписан от вас, вашата образователна институция и организацията или компанията, която ви приема. В зависимост от сектора на дейност браншовият договор или колективният договор определят минимален размер на компенсацията за стаж.