Grand opening, up to 15% off all items. Only 3 days left

Co je kupní síla? - Capital.fr

Kupní síla: definice

Podle INSEE (Národní institut statistiky a ekonomických studií) je kupní síla množství zboží a služeb, které si člověk může koupit za „jednotku“ plat. Vývoj kupní síly závisí na vývoji cen (inflace) a mezd:

Cenový index nezohledňuje splátky hypoték nebo spotřebitelských úvěrů, které jsou považovány za finanční transakce.

Výpočet kupní síly

K výpočtu změn kupní síly používá INSEE 2 klíčové pojmy: příjmy a změny cen.

Poznámka: Seznam produktů monitorovaných INSEE se nezveřejňuje, aby se předešlo možné manipulaci ze strany velkých prodejců nebo orgánů veřejné moci.

Hrubý disponibilní příjem domácnosti

Hrubý disponibilní příjem domácnosti odpovídá výdělečnému příjmu plus přijaté sociální dávky (dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky, JAR, příspěvky na bydlení atd.), ze kterých se odečítají zaplacené daně. Příjmy z činnosti jsou příjmy plynoucí z pracovních příjmů a příjmů z majetku (úroky, dividendy, přijaté nájemné atd.).

Z tohoto disponibilního příjmu INSEE extrapoluje pojem „libovolný“ příjem. Slouží jako základ pro výpočet kupní síly. Jedná se o disponibilní příjem po odečtení předem zavázaných (nebo povinných) výdajů: nájem, topení, pojištění, předplatné internetu, mobilní telefony atd. Podle INSEE se podíl těchto předem zavázaných výdajů za 50 let zdvojnásobil, což značně omezilo finanční volnost domácností.

>> Naše služba – Ušetřete peníze s naším srovnávačem mobilních tarifů

Cena

Index spotřebitelských cen vypočítaný INSEE určuje změnu obecné cenové hladiny zboží a služeb spotřebovaných domácnostmi mezi 2 obdobími. Pokud je tento vývoj pozitivní, mluvíme o inflaci, pokud je negativní, mluvíme o deflaci.

Cenový index se používá k přecenění určitého počtu indexovaných dávek: alimenty, doživotní renty, nájemné za bydlení, minimální mzda atd.

>> Naše služba - Otestujte si internetové nabídky (ADSL, vlákno) dostupné u vás doma a ušetřete peníze s naším srovnávačem Internet Box.

Vývoj kupní síly

Vývoj kupní síly se počítá pro všechny domácnosti. To je rozdíl mezi vývojem příjmů domácností a vývojem cen.

Vývoj kupní síly může být v závislosti na období více či méně silný podle kategorií domácností, například kvůli výši daňových odpočtů nebo přidělování sociální pomoci v závislosti na příjmu.

Změna reálné kupní síly se měří na jednotku spotřeby (CU). V domě:

Příklad: rodina 2 dospělých a 8letého dítěte odpovídá 1,8 CU (1 CU za 1. dospělého, 0,5 CU za 2. dospělého a 0,3 CU za 8leté dítě) .

Výpočet kupní síly na jednotku podle INSEE lépe vyjadřuje jednotlivé situace. 2 lidé žijící pod jednou střechou totiž nepotřebují dvojnásobný příjem k pokrytí výdajů běžného života: například výdaje na bydlení se nenásobí 2 atd.

Složení domácností ve spotřebních jednotkách (CU) ovlivňuje jejich spotřebu. Podle INSEE rostla kupní síla domácností o přibližně 5 % ročně až do 70. let 20. století, poté prudce zpomalila. Její růst byl jen velmi mírný mezi roky 2008 a 2017. Období poklesu byla dokonce zaznamenána na počátku 80. let nebo v roce 2012. V roce 2012 tak kupní síla francouzských domácností klesla o -0,4 % oproti roku 2011 při duálním efektu zvýšení povinných odvodů a stabilizace mezd.

>> Naše služba – Test pro zjištění vašeho profilu střadatele a využití bezplatného, ​​personalizovaného a monitorovaného online investičního poradenství

Meze výpočtu kupní síly

Čísla o inflaci publikovaná INSEE jsou pravidelně zpochybňována, zejména proto, že podceňují váhu výdajů na bydlení, které by uměle snižovaly růst cen. Někteří odborníci vytýkají použité metodě zejména to, že nezohledňuje splátku půjčeného kapitálu na nákup nemovitosti v CPI (index spotřebitelských cen). To znamená snížení inflace a umělé nafouknutí nárůstu kupní síly.

INSEE se domnívá, že je logické, že splacení kapitálu hypotečních dlužníků není v CPI zohledněno, protože se jedná o investici, nikoli o spotřební zboží.

Související články

Zjistěte, jak odstranit zubní kámen ze zubů vašeho psa

Zjistěte, jak odstranit zubní kámen ze zubů vašeho psa

Za jakých podmínek můžete mít na terase či balkónu nafukovací vířivku?

Za jakých podmínek můžete mít na terase či balkónu nafukovací vířivku?

Sekačka Perfektní trávník!

Sekačka Perfektní trávník!

Babiččiny tipy: 3 tipy na odstranění skvrny od trávníku

Babiččiny tipy: 3 tipy na odstranění skvrny od trávníku