Grand opening, up to 15% off all items. Only 3 days left

Jak ohlásit založení firmy? - Pařížan

Ekonomika, právní oznámení

Povinná pasáž při založení firmy, vyřizování administrativních formalit se podnikatelé často obávají. Postupy registrace však můžete dokončit velmi rychle, ve vašem centru obchodních formalit (CFE) nebo dokonce z domova na elektronickém jednom kontaktním místě!

0Do 7. července 2021 v 17:35

Zveřejněte právní oznámení

Po sepsání stanov a alespoň částečném uvolnění příspěvků je podnikatel povinen uveřejnit oznámení o založení ve Věstníku právních oznámení (JAL) oprávněném v oddělení, kde sídlo společnosti. Od 1. ledna 2020 je k dispozici také online zveřejnění oznámení o založení podniku na médiu oprávněném zveřejňovat právní oznámení (SHAL).

Tato publikace je nepovinná pro OSVČ vlastnící OSVČ, zatímco pro firmy je povinná. Zákonné oznámení o založení podniku má paušální částku stanovenou podle právní formy podnikání a jeho zeměpisné polohy. Dne 1. ledna 2021 je tedy cena bez daní právního oznámení o vytvoření SARL 147 EUR (a 176 EUR na Mayotte a Réunion), zatímco pro SAS je to 197 EUR (a 236 EUR na Mayotte a Réunionu). Shledání).

Zveřejnění právního oznámení o založení podniku zaručuje publicitu třetím stranám. Ten musí mít možnost dozvědět se o hlavních událostech v životě společnosti. Informováním třetích osob zákonné oznámení o založení podniku zajišťuje odporovatelnost úkonů prováděných společností. To je důvod, proč bude žádost o registraci společnosti systematicky zamítána, pokud podnikatel nemá osvědčení o zveřejnění. Tento dokument je nutné uschovat, aby bylo možné prokázat, že bylo zveřejněno právní oznámení o založení podniku.

Identifikujte svůj CFE

Centrum obchodních formalit umožňuje podnikatelům vyřídit všechny formality související se založením, provozem a zrušením-likvidací jejich společnosti na jednom místě. Formálně zkontroluje dokumenty, které mu poskytl dodavatel, a zašle prohlášení a podpůrné dokumenty přijímajícím organizacím. V důsledku toho se nepochybně obrátíte na kompetentní CFE, abyste oznámili zahájení činnosti vaší společnosti po jejím vzniku. Toto prohlášení o činnosti musí být obecně učiněno před skutečným zahájením činnosti společnosti.

-Jak ohlásit založení firmy Le Parisien

Chcete-li určit centrum obchodních formalit, na které byste se jako podnikatel měli obrátit, je třeba vzít v úvahu dvě kritéria: činnost a geografickou polohu podniku. Povaha činnosti společnosti definuje kompetentní síť CFE:

Samostatní podnikatelé a společnosti vykonávající obchodní činnost (SARL, EURL, SAS, SASU, SNC, SA) se obracejí na Obchodní a průmyslové komory (CCI);

Osobní podnikatelé a firmy provozující řemeslnou činnost jsou závislé na živnostenských komorách (ČMA);

Občanské společnosti, jako jsou SCI, se obracejí přímo na rejstřík obchodního soudu.

Své formality musíte vyřídit u územně příslušného CFE. Sídlo nebo jedna z provozoven společnosti se musí nacházet v geografické jurisdikci Centra obchodních formalit.

Od 1. dubna 2021 můžete pro ještě větší jednoduchost dokončit své postupy zakládání firmy pomocí elektronického jednotného kontaktního místa. Tato platforma je určena pro jakýkoli typ podnikání bez ohledu na jeho činnost a právní formu.

Požádejte o zápis společnosti

S potvrzením o uveřejnění právního oznámení o vzniku společnosti, pokud provozujete živnostenskou činnost, můžete nyní požádat o zápis do živnostenského a obchodního rejstříku (RCS)!

Za tímto účelem kontaktujte svou CFE, elektronickou přepážku nebo přímo podatelnu obchodního soudu. Registrační soubor obsahuje zejména formulář M0 specifický pro podnikovou formu vaší společnosti. Dále můžete být požádáni o stanovy společnosti, potvrzení o zveřejnění právního oznámení o vzniku společnosti nebo doklad o sídle společnosti. K zaplacení registračních poplatků společnosti bude nutné přiložit šek.

Remeslníci se budou muset registrovat v živnostenském adresáři (RM), vedeném živnostenskými komorami.

Autopodnikatelé podávají prohlášení o zahájení obchodní a/nebo řemeslné činnosti. Zápis OSVČ do obchodního rejstříku nebo do živnostenského rejstříku (v závislosti na činnosti podnikatele) spočívá v podání formuláře P0 o zahájení činnosti OSVČ.

Buďte velmi pozorní na prvky souboru nezbytné pro váš typ podnikání, abyste předešli jeho zamítnutí registrem. Obdržíte potvrzení o přijetí souboru pro založení firmy.

Registrace dokončí postup založení společnosti. Výpis K-bis (výpis K pro jednotlivé společnosti), který vám bude předán s platností 3 měsíce, je právním dokladem existence společnosti a bude vyžadován pro jakékoli obchodní nebo správní řízení. Zápis do živnostenského adresáře (RM) umožňuje získat výpis D1, ekvivalentní výpisu K-bis pro řemeslníky.

Prohlášení společnosti vám také umožní získat vaše identifikátory přidělené INSEE: číslo sirény (Identifikační systém adresáře společností), Siret (identifikační systém adresáře provozoven) a kód APE (hlavní činnost společnosti). Nakonec bude společnosti přiděleno intrakomunitární DIČ.

Služba: zveřejněte své právní upozornění

V sekci Právní upozornění Jak probíhá navýšení kapitálu Jak odvolat manažera sro Jaký je rozdíl mezi komerčním a profesionálním pronájmem? Nejčtenější, Ekonomika „Na účtech“ Julie, architektka za 2 500 eur měsíčně: „Sníme o prázdninách, které si nebudeme dovolit“ 1Ceny pohonných hmot: Castex oznamuje 10% zvýšení rozsahu povolených kilometrů 2Náklady na energii: EDF se bouří proti povinnosti prodávat elektřinu za nízké ceny3Rafale, od svého letu ke „smlouvě století“, pohádkový příběh stíhacího letounu Dassault4Ehpad Orpea: kniha odsuzuje vážné nedostatky ve skupině, titul padá na burzu5Journal dne 28. ledna 2022Přečtěte si noviny

Související články

Zjistěte, jak odstranit zubní kámen ze zubů vašeho psa

Zjistěte, jak odstranit zubní kámen ze zubů vašeho psa

Za jakých podmínek můžete mít na terase či balkónu nafukovací vířivku?

Za jakých podmínek můžete mít na terase či balkónu nafukovací vířivku?

Sekačka Perfektní trávník!

Sekačka Perfektní trávník!

jaké jsou míry terče na šipky

jaké jsou míry terče na šipky